Podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto udeľujem Prevádzkovateľovi stránky www.vinotekabarik.sk spoločnosti WINDENMARK Partners s.r.o. so sídlom Karadžičova 16, 821 01 Bratislava, IČO: 47 832 649, spoločnosť je zapísaná v OR: OS BA 1, oddiel: Sro, vložka č. 99760/B,  svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem za účelom ich získavania, zhromažďovania, zaznamenávania, usporadúvania v rámci prevádzky stránky www.vinotekabarik.sk a jeho informačného systému a kontaktovania za účelom informovania o zmenách na predmetnom portáli a novinkách, o ktorých chcem byť Prevádzkovateľom informovaný. Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem za účelom využívania služieb a zisťovania informácií poskytovaných Prevádzkovateľom stránky www.vinotekabarik.sk spoločnosti WINDENMARK Partners s.r.o.

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a som si vedomý/á, že tieto osobné údaje môžu byť zaradené do databázy stránky www.vinotekabarik.sk. Súhlas je daný na dobu neurčitú, pričom je možné poskytnuté osobné údaje kedykoľvek na moju vlastnú žiadosť z databázy odstrániť. 

FaLang translation system by Faboba